Všeobecné

  • Ak ste objavili vulgárne alebo nevhodný text informujte nás prosím na info@autoadvert.cz
  • Pokiaľ na týchto stránkach objavíte Váš obsah, ktorý podlieha Vašim autorským právam a neželáte si, aby sa tento obsah zobrazoval, kontaktujte nás prosím na info@autoadvert.cz

Informácie pre prevádzkovateľov automobilových magazínov

  • Táto služba nikdy nezobrazuje celý obsah cudzieho odkazu, vždy zobrazuje len krátky popis a odkaz vedúce do zdrojového odkazu
  • vďaka tomu generuje prevádzku na cieľovom serveri, ktorého možno využiť podľa potrieb prevádzkovateľa napr. na zobrazenie ďalších článkov, reklamy či inzercie
  • robotické sťahovanie informácií zo servera s článkov je veľmi citlivé s ohľadom na to, aby cieľový server nebol naším robotom ovplyvnený na výkone alebo vyťaženosti
  • vďaka vyhľadávania autoadvert sa užívateľ dostane na cieľovom serveri aj k historickému článku, ku ktorému by sa inak dostal ťažšie, vďaka tomu sú aj historické články "klikanie" a môžu generovať prevádzku na serveri
  • vďaka autoadvert sa o Vašom serveri môžu dozvedieť aj užívatelia, ktorí váš server doteraz nepoznajú
  • celé spracovanie vašich článkov je úplne zadarmo, byť v autoadvert je bezplatné rovnako tak ako všetka administrácia s tým spojená
  • Ak ste prevádzkovateľom automobilového magazínu, ktorý nebol zaradený do týchto stránok a prajete si, aby váš obsah bol zobrazený v týchto stránkach, kontaktujte nás prosím na info@autoadvert.cz, všetky spracovanie aj prevádzka je úplne zadarmo
  • Ak ste prevádzkovateľom automobilového magazínu, ktorý bol automatizovane zaradený do týchto stránok a neželáte si, aby bol váš obsah zobrazovaný alebo spracovaný, postupujte podľa pokynov pre nastavenie robota